Hur hanterar man stark ångest?

 
 
När man har stark ångest finns det flera sätt man kan hantera den på, destruktiva och konstruktiva. Det är viktigt att byta ut dom destruktiva mot nya konstruktiva sätt. Att hanter ångest på destruktiva sätt är farligt av flera anledningar, först och främst för att man kanske åsamkar sig själv allvarlig skada eller ännu värre och att dom metoderna bara fungerar just där och då. Nästa gång du befinner dig i samma situation kommer den vara lika svårt att hantera eftersom man inte kommit på någon aöternativ lösning att hantera dom starka känslorna på.
 
Börjar man agera på ångest eller starka känslor genom att på olika sätt skada sig själv blir det ett mönster, man tror inte att det går att hantera på något annat sätt. Man kanske försöker en eller ett par gånger och tänker att nu har jag provat och bevisligen fungerar det inte för mig. Men man kan inte bara göra något ett fåtal gånger och tro att man kan det sedan. Precis som med allt annat krävs det övning, övning, övning. Och man måste kanske testa en massa olika metoder för att hantera ångesten. Det kanske inte är det första sättet man provar som är det som passar en bäst.
 
Att hantera ångest kan man göra på flera olika sätt, man kan accepetera att den finns där och låta tankarna och känslorna vara utan att agera på dom, man kan sätta sig ned och skriva ner vad det är i situationen som blir jobbig och hur man ska kunna hantera det på bästa sätt, leta reda på flera alternativa lösningar och välja den eller dom lösningarna som för en åt rätt håll.
 
Man kan också jobba med distarktion och krislistor. På behandlingshemmet fick vi skriva "memokort" där man listade saker man kan säga till själv i en viss situation för att underlätta och vad man kan göra för att flytta fokuset från distraktionen.
 
Min terapeut jag hade för 3-4 år hade ett lite liknande men inte riktigt likadant verktyg som hon kallade att man gör en krislista. Listan gör man inte när man är affekt utan när man är i ett lugnt och neutralt tillstånd. Sakerna på krislistan kan vara svåra att göra när man mår dåligt men det bryter tankar och beteenden och flyttar fokuset, det kan kännas omöjligt att stå ut i ångesten så länge, men en kristlista bygger på det man vet med ångestkurvan. Ångest går ALLTID över till slut, ny ångest kan komma men ingen ångest är statisk även om det känns så. Om man använder en destruktiv men verksam metod för att hantera ångesten kommer den avta snabbt, men man lär sig då aldrig att se att det faktiskt går att stå ut i ångesten utan att agera så. För så är det, ångestkurvan ökar markant och man tror att den bara fortsätter men nej, den når en viss nivå sen kommer den sjunka automatiskt. Det gäller alltså att stå ut till det händer.
 
Under tiden som man gör det kan man arbeta med sin krislista, man bestämmer olika saker som får en på andra tankar och så bestämmer man att nu ska jag göra det här i 10-15 minuter och när den tiden gått tar jag ett nytt ställningstagande till hur jag vill hantera ångesten. Måste jag byta distraktion och prova det i ytteerligare 10-15 eller vill jag följa det destruktiva den lösningen som alltif finns men tanken är ju att den absolut inte ska användas. Det är bara ett litet tankelureri som jag brukar säga till min hjärna för att underlätta. Det är liksom lättare att ta ett beslut att inte göra någor destruktivt om man inte från börjar säger att man aldrig ska göra det utan att varje sekvens handlar om korta stunder att stå ut. Om man betar av sin krislista så kommer man inte komma till dom destruktiva metoderna.
 
Det är heller aldrig fel att be om hjälp att reda i tankar och kaos inombords.
 
 
Allmänt | |
Upp